Jordbruket är en mycket viktig bit.                            

 

 

 

              
                                                        Workshops 2019 Skåne  

I diskussionen finns många "måsten".                                                                                     Eslöv 13 mars

 

Vi måste -                                                                                                                                     Presentationer

* minska miljöpåverkan, utveckla hållbara system, öka biodiversitet                                  Noll-pilotrutor, enklare än du tror.  

* producera mer, förbättra vår konkurrenskraft.                                                                                                                                                                                

Det här måste angripas på många fronter, både ekonomiskt, politiskt och tekniskt.

Vi i FramtidsOdling har inriktat oss på en. En som är öppen för konkret arbete direkt:

 

LETA UPP MÖJLIGHETER ATT  ÖKA BÅDE KONKURRENSKRAFT OCH MILJÖ/UTHÅLLIGHET.

ARBETSSÄTT: ANVÄNDA DAGENS KUNSKAP I DIALOG MED JORDBRUKETS MANAGERS.

Vilka är vi?                            Vad kan vi hjälpa till med?                                                         Tidigare hemsida

 

Utvecklingspaket för växtodling.

(Fritt att använda)

 

Framtiden kommer – med krav men framför allt möjligheter.

Mycket arbetas med att optimera nuet, göra rätt och följa med.

Men framtiden handlar om utveckling.

 

Det finns hjälpmedel, kalkyler och metoder att använda:

1.   Checklistor .

2.   Kalkyler för odlingssystem

3.   Metoder som noll- och pilotrutor

4.   System för uppföljning av kväve- och fosforhushållning

Använd själv –Frågor är fria – Mer är möjligt


 

 

 

ODLINGSUTVECKLING

CHECKLISTA

 

Motto: lär känna dina möjligheter.

 

Övergripande                                                   

                                                                                              

Grunden.                                                           

Markkartan.  Är den aktuell?  Vilka värden är mest kritiska?

Jordarter, variation.  Cropsat

Rotdjup, vattenhushållning. Odlingssäkerhet.  Cropsat och egen erfarenhet.

 

Driftserfarenheter

Är de tillräckligt utnyttjade?  Skördar och skördevariation, fältvis?  Proteinhalter?

Växtnäringsbalanser. Greppa Näringens schema.

Cropsat, kartor över skördevariation inom fält.

 

Framåtsyftning.

Nollrutor för kartläggning av dina odlingssystems kväveleverans.

Odlingssystem, ekonomi och mullbalans. Man borde göra 2-3 alternativ att tänka över.

Pilotrutor. Små gårdsförsök för att testa möjligheter.

 

Gården och helheten.

Mångfald och landskap.

Hela driftsinriktningen.                                        Fil f utskrift

 

Textruta: HELHET


EKONOMI

HÅLLBARHET

MILJÖ

Räkna på ekonomi och miljö av ändrad odling.

WIN-WIN

 

 


 

 

 

 

 

Markkartan. Tänk till.

 

Marken. Kolla Cropsat.

 

Rotdjup. Tänk efter

 

 

 

 

Formulär N-perspektiv

 

 

 

 

 

http://www.greppa.nu

 

 

 

 

 

Noll- och pilotrutor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsperspektiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLISTA

Detaljerad och praktisk.

                                                                                                                                      Fil f utskrift

Grunden

Vet man inte vad man har för grund är det svårt att bygga.

Markkartan. Brister hittas oftare än man tror. Tänk till.    Cropsat: dels säger grödkartan en del, dels kan man få en lerhaltskarta. Kan vara viktigt i planering av grödor, bearbetning och sådd.

 

Rotdjup och markprofil. Tänk till och ta tillvara erfarenheter från grävningar, plöjning osv. Är det en skarp gräns vid plogdjup? Hur långt ner kan man hitta rötter? Torkkänslighet?

 

Driftserfarenheter.

Finns ofta tillgängliga gratis, det är bara att utnyttja och tänka till om dem.

Skördar och proteinhalter fältvis innehåller mycket information men utnyttjas för det mesta dåligt. Analys för protein är billigt och borde utvidgas. Tillsammans ger skörd, protein och gödsling en sorts facit över hur kvävehushållningen har fungerat. Ett formulär som underlättar sammanställning och tolkning kan hämtas på FramtidsOdlings hemsida.

 

Växtnäringsbalanser.  Greppa Näringen ger tillgång till flera bra kalkyler, bl a växtnäringsbalans (man måste skaffa en inloggning till  Mina Sidor). Växtföljds- och mullberäkningsprogrammet Odlingsperspektiv ger som biprodukt en kvävebalans (se nedan). Det är möjligt att lokal rådgivning via Greppa erbjuder beräkning växtnäringsbalans.

 

Cropsat. Är också gratis tillgänglig via Greppa.nu. En fantastisk möjlighet som bara utvecklas.

 

Framåtsyftning.

Det är nödvändigt att tänka framåt. Då bör man utnyttja de verktyg som finns.

Nollrutor.  De är dels till hjälp för den aktuella gödslingsplaneringen, dels säger de mycket om odlingssystemen. Nya metoder gör det möjligt för vem som helst att genom stråmätning utvärdera sina nollrutor. Detaljerad information om etablering och utvärdering finns på FO hemsida (länk).

Pilotrutor. Då går man andra hållet och ger ett extra tillägg och ser och mäter vad som händer. En riktig pilot för möjlig utveckling. Man tänker kanske mest på kväve, men man kan testa annat, som annan växtnäring, kalk, rentav mull, vatten och markstruktur. Detaljerad information (länk).

 

Odlingssystem och mull. Det finns många frågor att ställa om odling och odlingsåtgärder. Kan man förbättra ekonomi, mullhushållning, miljöfunktion? Eller kanske allt på en gång. Mer höstsäd, mer vårsäd, mellan/fånggrödor, mindre bearbetning, halmen, bioenergi mm. Även om man inte har några direkta planer kan det vara bra att kolla upp några alternativ för att ge en grund för tänkande. Greppa Näringen har Växtföljds- och bördighetsmodulen som kanske kan erbjudas av den lokala rådgivningen. FO använder den ursprungliga varianten Odlingsperspektiv, som ger mer möjlighet att räkna på energigrödor och den ger också en koll av odlingens kvävebalans. En ren mullmodell finns i Danmark..

 

Odlingsperspektiv med manual kan hämtas på FO hemsida.  En variant är att där hämta ett inputformulär (länk) som sändes till FO  för beräkning. Det innebär då en kostnad (ca en timmes rådgivningstid). Med samma input kan man göra en långsiktig fosforkalkyl..

Mer bakgrund på (länk).

 

Gården och helheten.

Här finns ju mycket av både personligt och allmänt intresse. Vad gäller mångfald kommer alltfler erfarenheter som visar på fördelar också för odlingen och driften.