Vi och vår planet.

Jordbruket är en mycket viktig bit.

I diskussionen finns många "måsten".

Vi måste -

* minska miljöpåverkan, utveckla hållbara system, öka biodiversitet

* producera mer, förbättra vår konkurrenskraft.

Det här måste angripas på många fronter, både ekonomiskt, politiskt och tekniskt.

Vi i FramtidsOdling har inriktat oss på en. En som är öppen för konkret arbete direkt:

 

LETA UPP MÖJLIGHETER ATT  ÖKA BÅDE KONKURRENSKRAFT OCH MILJÖ/UTHÅLLIGHET.

ARBETSSÄTT: ANVÄNDA DAGENS KUNSKAP I DIALOG MED JORDBRUKETS MANAGERS.

Vilka är vi?                            Vad kan vi hjälpa till med?   

Gå vidare till Arbetssidan.      Inlägg om konkurrenskraft (KSLA)     Boken:   Mat  Klimat  Miljö – en möjlighetsbok

Formulär för indata.   Här kan lämnas data för odlingsberäkning.

Om workshops

AKTUELLT 2016                                         2017

 

Workshops Uppsala             Hållbar utveckling      Vad göra på gårdsnivå?  

Noll- och pilotrutor             Exenmpel strålängdsberäkning,  Borrby          

              

 

Presentationer från workshops våren 2015.

Hållbar intensifiering, vad och varför?

Gårdsstrategi för växtodlingsutveckling.

Fältdata för planering (proteinhalt, nollrutor, pilotrutor mm)

Odlingsperspektiv, långsiktighet.

Mullhalten

Greppa Näringen´

 

Infoblad:

FO1.  Kvävestyrning

FO2. Skånskt jordbruk har greppet om både ekonomi och miljö.

FO3. Gårdsstrategi.

Checklistor, för 1: skördebromsar,  2: växtodlingsutveckling.